Baga Nagaan Dhuftan! | oroict.com oroict.com

Baga Nagaan Dhuftan!

oromoict_stone-300x159

BAGA NAGAAN DHUFTAN


#HORDOFTOOTNI Keenya Jirra jirtuu??

Nuti GAREEN OROMO ICT yeroo hundaa Gahee nurraa eegamu bahuuf #Halkanii_Guyyaa akka hojjannu ni beektu.
Isinis Hedduu akka nu hordoftaniifi Nu faana jirtan akkasumas nu #Jajjabeessaa dogoggora keenyas sirreessaa jirtu.

Kanumaaf nutis kinoo Kan duraa Caalaa #Daraan isin tajaajiluuf, waan beeknu isiniif Qooduuf #IMALA Jalqabne itti fufnee jirra. Kinoo Marsariitii www.oroict.com jedhu qabannee dhufneerra.
Kana Booda Abbaan fedhe Barnoota Koompuutaraa, kaan Mobile Kaan Barreeffamaan, Kaan Suursagaleen Akka argachuu dandeessan beeksifna!

Nutis waan dandeenyu kamiinuu Qophiirra jirra.

Ogeeyyiin Garee OROMO ICT wajjiin Hawaasa keessan Barsiisuu barbaaddan Fooddaan keenya Banaadha!

#Hub: Hanqina Neetwork nu mudateen yeroodhaaf Daataan barbaachisu hundi ol hin kaawamne.

Gara Fuula kanaatti #Firoottan, Maatii fi Hiriyyoottan keessan Affeeraa.

HORAA BULAA
OROMO ICT TEAM

No article before

1 Comment

  • October 7, 2016 at 12:03 pm

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.