Hanna Koompitaraa Archives | oroict.com oroict.com

Category: Hanna Koompitaraa

Eenyummeessaa Feesbuukii(account) keessan yoo Jechi-darbii(password) irraanfattan ykn Namni isin jalaa jijjiirate, Eenummeessaa keessan Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniinillee yoo argachuu hin dandeenye deebifachuu ni dandeessu
23 Dec
Daldala ToorarraaHanna FeesbuukiiHanna InterneetaaHanna KoompitaraaLeenjii fi Gorsa TQOMarsaalee AmmeeMarsaalee HawaasaaRakkoolee Qinqaanii

Eenyummeessaa Feesbuukii(account) Jecha-darbii yoo irraanfattan ykn hatamee jijjiirame, Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniin yoo isin jalaa jijjiirame akkaataa itti deebifattan

Eenyummeessaa Feesbuukii(account) keessan yoo Jechi-darbii(password) irraanfattan ykn Namni isin jalaa jijjiirate, Eenummeessaa keessan Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniinillee...