Fayyadamtootni koompitara ASUS hedduuminni Mil. 1 ol ta'an balaa hanna odeeffannoo dhuunfaatiif saaxilaman. oroict.com

Fayyadamtootni koompitara ASUS hedduuminni Mil. 1 ol ta’an balaa hanna odeeffannoo dhuunfaatiif saaxilaman.


Hattootni odeeffannoo koompitaraa bara darbe kana Sirna haaromsa Moosajjii koompitara ASUS sakaaluudhaan odeeffannoo fayyadamtoota koompitara ASUS Mil.1 ol ta’an irratti Moosajjii basaastuu(Malware) itti gadi lakkisuun beekkameera.

Dhaabbanni eegumsa Saayibarii fi dhiyeessa oomishaalee icciitenya Raashiyaa Kaaspiraaskii(Kaspersky) jedhamu akka himetti, sakaallaan raawwatame haaromsa moossajii koompitara ASUS taasifame irraa ka’uun icciitii seensaa”backdoor” akka ta’e himeera.

Hanni odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtoota koompitara ASUS irratti kan fuulleffateefi akka lakkoofsa Awuroophaa waxabajjii 2018titti kan raawwatame tahuun ibsameera.
Moosajjii Balleessituu dhaan kan hubaman fayyadamtootni koompitara ASUS kuma 57 kan tahu koompitaroota isaaniirratti kan buusan ta’us sakatta’iinsi raawwatame garuu muraasarratti kan raawwate ta’uu Kaaspiraaskii(Kaspersky) ibseera.

Kaaspiraaskii(Kaspersky) gama isaatiin caamsaa 2018 dhaabbata ASUf kan beeksise ta’us, qorannoodhaan walqabsiisee akka ta’e dhaabbanni kan hubatu ta’uu Rooyitarsi gabaaseera.


HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *