Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa | oroict.com oroict.com

Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa

Qophiin hundeeffama #ADM hedduu kan nama hawwatuufi Keessaahuu #ARTISTOOTNI Oromoo hedduun irratti argamaniiru.

Isaan keessaa:
“ADM Oromiyaa addunyaadhaan walitti hidhuuf dhufe, kana booda #ATM osoo hin taane #ADM nu barbaachisa.”
~ Waloo Ximqataa Kumarraa

” Abdisa Benchan dhimma Oromootiif rafee hin beeku, dhimma Oromootiif halkanii guyyaa dhama’a, sababbii kanaanis dargaggoota keenya keessaa Xalayaa #MuummeenMinisteera Itoophiyaa duraanii itti barreesseen Dargaggoo qabamee hidhameedha, hanga achii bahellee Abdiisaan waan Oromoo ittuma jira, ammas kunoo #ADM furmaata diinagdee biyya kanaatiif fifee dhufeera.”
Abraham Jaleta (Hayyuu Oromoo)

Kana malees>> Artistootni keenya kan akka:
-waloo Leta Kenei, Ximqataa, Lalistu TofikMeseret Dhaba, Abraham, Foziyaa f
-Artist Falmata Kabbadaa Magarsa
-Artist Caalaa Daggafaa Warra Galaan fikkf

Ulfaadhaa jenneerra!

Kutaan 3ffaan itti fufa>>

HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com fi #ADM Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.