Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa | oroict.com oroict.com

Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa

Qophiin hundeeffama #ADM hedduu kan nama hawwatuufi Keessaahuu #ARTISTOOTNI Oromoo hedduun irratti argamaniiru.

Isaan keessaa:
“ADM Oromiyaa addunyaadhaan walitti hidhuuf dhufe, kana booda #ATM osoo hin taane #ADM nu barbaachisa.”
~ Waloo Ximqataa Kumarraa

” Abdisa Benchan dhimma Oromootiif rafee hin beeku, dhimma Oromootiif halkanii guyyaa dhama’a, sababbii kanaanis dargaggoota keenya keessaa Xalayaa #MuummeenMinisteera Itoophiyaa duraanii itti barreesseen Dargaggoo qabamee hidhameedha, hanga achii bahellee Abdiisaan waan Oromoo ittuma jira, ammas kunoo #ADM furmaata diinagdee biyya kanaatiif fifee dhufeera.”
Abraham Jaleta (Hayyuu Oromoo)

Kana malees>> Artistootni keenya kan akka:
-waloo Leta Kenei, Ximqataa, Lalistu TofikMeseret Dhaba, Abraham, Foziyaa f
-Artist Falmata Kabbadaa Magarsa
-Artist Caalaa Daggafaa Warra Galaan fikkf

Ulfaadhaa jenneerra!

Kutaan 3ffaan itti fufa>>

HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com fi #ADM Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *