Mobile Keessan Maaltu Jaataneessa[Busy] Godha:- OROMO ICT | oroict.com oroict.com

Mobile Keessan Maaltu Jaataneessa[Busy] Godha:- OROMO ICT

mobile

Maaltu Mobile keenya Nu jalaa Jaataneessaa(Busy) godha……#Share Godhaa

Mobile Nama hedduu yeroo jaatanaa’u(busy ta’u) yeroo wajjin rakkatan namoota hedduu ni argina.
Kun sababoota Muraasa armaan gadiif akka ta’e isin hubachiisuu feena…….OROMO ICT….. #share

●Mobile Faayiliidhaan yoo guuutame.
Mobile yeroo ammaa kuusaa wantoota adda addaa ta’uun tajaajilaa jira.
Keessattuu, suursagaleefi Suuraan wantoota Bilbila keenya Jaataneessan(busy godhan) keessaa isa duraati.

Kanaafuu kanneen hin barbaachifne keessaa balleessuun Furmaata jenna.

●Fayyadamaa(Application) Mobile heddu itti fe’uu. Namootni hedduu Fayyadamaa faayidaa mitii, Maquma isaatuu hin beekne Mobile isaatti guutee deema. Kun miidhaa malee faayidaa tokkooyyui hin qabu.

Fayyadamaa(Apps) Itti fayyadamnu malee kanneen duwwaa mobile keenya jaataneessan keessaa balleessuu qabna.

●Sagalee WhatsUp.
Namootni yeroo hedduu WhatsUp sagaleedhaan fayyadaman osoo beekanis ta’ee osoo hin beekin, sagaleen sun Bilbila keenya keessatti waan kuufamuuf, Bilbila keenya jaataneessuu bira darbee hamma bilbila sana gubuutti deemuu danda’a.

Sagalee sana yeroo yerotti WhatsUp keessa deemnee balleessuun furmaata.

OROMO ICT
HORAA BULAA[sgmb id=”1″]

 

3 Comments

 • deder kiyo
  February 19, 2017 at 5:39 pm

  gaalatoma antvirus itti godhachun ni barbachisa haala kaamin?

 • chala
  February 19, 2017 at 6:26 pm

  -‘android version’mobaayila keenyaa ol guddisuu ni dandeenya?
  -mobaayilii sooftiweerii fixe ofiikeenyaan haaromsuu ni dandeenya?fkn yoo cufatee(switched off) ta’ee banamuu dide.otoo faayila Kenya hin dhabiin(back up)otoo hin godhiin deebifachuu ni andeenya?

 • bilisumma lelifa
  February 19, 2017 at 7:03 pm

  Jajjabaadha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.