Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneetaa Hirdhisan | oroict.com oroict.com

Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneetaa Hirdhisan

Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneeta[Broadband, Wi-Fi, 4G, 3G, EVDO, CDMA] Keenyaa hirdhisuu danda’anSaffisni Tajaajila Interneetaa ofii isaatii gadi hin bu’u ykn hin dadhabu. Saffisni Interneeta isin fayyadamaa jirtanii yoo dadhabaa ta’e, Saba malee miti.
Sababootni Saffisa Interneetaa takaaluu danda’an keessaa muraasni:
Mi’ootni[device] hedduu sarara sana irratti hidhamanii yoo walirraa qooddachaa jiraatan
Hombololeettii/Qilleensa yabbuu keessattuu yeroo Wi-Fi fayyadamnuf yoo bubbisaa jiraate
Dhaabbata Tajaajila Raabsu(ISP) fakk: ethiotelecom irraa yoo ta’e
• Fi Sababoota biroos jiru!
Haala kana hubannee Furmaata barbaaduu dandeenya.

 

OROMO ICT Yeroo dhiyotti Furmaata isaa isiniif maxxansa!
.


[sgmb id=”2″]
HORAA BULAA DEEBANA
OROMO ICT

5 Comments

 • abdi
  February 14, 2017 at 8:16 am

  baareda itti fufaa

 • Bilaal
  March 15, 2017 at 11:35 am

  Sababoota safisa interneetii hir’isaan kanaa maal yoo goonee hambisuu dandeenyaa

 • siinan
  January 12, 2018 at 12:52 pm

  baay’ee gaarii dha .itti fufa

 • Gadisa Worku
  May 30, 2018 at 7:08 am

  Jajjabadhuu leencaa oromoo baarnootaa gorguddoo sabaa keenyaaf kennaa jirtaa .beenyaan kee bilisummàa ummataa oromootii. !! Qabsoon keenyaa itti fufaa !

 • Getu
  February 5, 2019 at 8:44 pm

  Nuuf jiraadhaa! ammallee barsiisummaan keessan itti haa fufu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.