Toftaa salphaa eenyummeessaa Feesbuukii 'RAKKOON UUMAME JIRA! – Something went wrong' jedhee isin rakkiseef isin gargaaru. | oroict.com oroict.com